dilluns, 1 de febrer de 2010

3a SESSIÓ: 3 DE FEBRER

PROGRAMA DE TREBALL DE LA 3a. SESSIÓ SEMINARI CLIC.

PLA D’ACOLLIDA

1r. Els PI. Valoració dels resultats de les observacions que heu fet al vostre centre.

2n. El PAI un eix del PdC.

Tres àmbits: aula, centre entorn.

Materials de treball

3r. Treball en grups.

- Bones pràctiques Veure una experiència de cada àmbits

- Recull de bones pràctiques del grup dels tres àmbits. Un encarregat del grup ho passarà a net per penjar-ho al Bloc

- Posada en comú en gran grup. Un representant del grup ho explica a la resta

Materials de treball

4t. Treball en grup. Debatre i acordar:

- Què és el PAI? Per què serveix?

- A qui va dirigit?

- Com s’elabora?

- Com es dóna a conèixer?

- Posada en comú en gran grup i redacció de document conjunt.

Materials de treball

5è. Treball en grup. L’avaluaciódel PAI:Com avaluar l’aplicació del PAI en cada un dels àmbits.

- Recollir diferents instruments d’avaluació. No només ha de ser per mitjà de qüestionaris o enquestes. Cada grup elabora els instruments d’avaluació de l’àmbit que li ha tocat. Per a poder-ho penjar al bloc.

Tenir en compte:

Aula: com a microsistema: alumnat (nou i la resta) professorat

Centre: pares, professorat, PAS, Monitors...

Alumnat: pati, menjador, extraescolars, excursions, entreclasse, entrades i sortides de l’escola.

Entorn: Act. Pla Entorn, AMPA, Famílies, Esplais.

Materials de treball

Deures de la sessió:

Acabar d'elaborar els instruments d’avaluació d’un dels àmbits.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada